Індивідуальний член Асоціації

Раді Громадської організації

«Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників»

(прізвище, ім’я, по батькові)

(дата народження)

(адреса та місце проживання)

(ідентифікаційний код)

Контактний телефон: ___________________________

 

  ЗАЯВА

Я, гр. _______________________, ______________________________________, паспорт ____№ ___________ виданий _____________________________________________

“___”______________ року, ідентифікаційний номер ___________, зареєстрований(а) за адресою: _____________________________________________________________________

прошу прийняти мене в члени Громадської організації «Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників».

З положеннями Статуту Громадської організації «Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників» я ознайомлений(а), права та обов’язки члена громадської організації мені відомі та зрозумілі.

Я зобов’язуюся виконувати положення Статуту та інші внутрішні документи, рішення Загальних зборів Асоціації, Ради і інших органів управління та контролю Асоціації, нести відповідальність у відповідності до діючого законодавства України, Статуту Громадської організації «Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників».

Своєчасну сплату основних та додаткових внесків в розмірі, визначеному Радою Асоціації, гарантую.

Я підтверджую, що володію повною дієздатністю, мої дії щодо вступу до Громадської організації «Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників» є добровільними.

„____” _______________ 2017 р. _____________/_____________________/

(підпис) (П.І.Б.)

 

Добавить комментарий