17 листопада відбулася прес-конференція та круглий стіл з питань національної транспортної стратегії. Заходи спрямовані на налагодження діалогу щодо формування національної транспортної стратегії України

Задля забезпечення сталого розвитку транспортного сектору в Україні, Міністерство інфраструктури України оновлює Національну транспортну стратегію відповідно до Угоди про Асоціацію Україна-ЄС. Стратегія охоплює вантажні і пасажирські перевезення. Вона спрямована на надання ефективних послуг як для громадян, так і для бізнесу, а також покращення сполучень між Україною, ЄС та іншими країнами. Національна транспортна стратегія заснована на Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” і Стратегії розвитку європейського транспорту до 2050 року. Це гарантує, що економічний розвиток є основою для визначення напрямку розвитку транспортного сектору. Стратегія визначає п’ять пріоритетів, заходів щодо досягнення цих пріоритетів і пов’язаної з цим діяльності.

Серед пріоритетів було визначено: підвищення ефективності в галузі державного управління в транспортному секторі; забезпечення ефективних пасажирських і вантажних перевезень для обслуговування економіки України та її громадян; досягнення сталого фінансування для розвитку транспортного сектору; поліпшення транспортної безпеки та надійності, особливо в міських районах; підвищення міської мобільності та регіональної інтеграції України.

Зазначені пріоритети буде досягнуто за рахунок 120 запропонованих дій, попередньо визначених ключових показників ефективності та пілотної стратегічної екологічної оцінки, що відповідає правилам ЄС.

Понад 250 представників промисловості, міст і регіонів, користувачів транспорту, наукових кіл та неурядових організацій взяли участь в обговоренні пропозицій і бачення розвитку транспорту України. У всіх фокус-групах, учасники високо цінують підтримку Європейської комісії, яка гарантує, що Національна транспортна стратегія буде здійснюватися відповідно до найкращої практики ЄС, і буде визначати напрямок розвитку галузі до 2030 року, беручи до уваги очікування громадян, підприємств і громадський інтерес, а також законодавче зближення зі стандартами ЄС. Стратегія, доопрацювання якої заплановано до кінця 2016 року, буде ґрунтуватися на реалістичних потребах і можливостях. Вона передбачатиме надійні механізми реалізації, що забезпечить її втілення у життя і що вона не залишиться тільки на папері.